Exosome’lar, 20 ila 130 nm arasında değişen boyutlara sahip olan en iyi bilinen hücre dışı vezikül türüdür. Exosome’lar, kök hücreler, vücut sıvıları, bağışıklık hücreleri, epitelyal ve endotel hücreler hücreleri dahil birçok kaynaktan elde edilebilir ve ardından ana hücre tarafından salgılanır.Bunlar, mikro haberci RNA (mRNA), mRNA, DNA, lipitler ve proteinler gibi çeşitli biyolojik içeriklere sahiptir ve hücreler arası sinyal iletimi ve genetik malzeme transferinde önemli bir rol oynar.
İlk keşfedildiklerinde exosome’lar hücresel atık olarak kabul edilse de, şimdi hücreler arası iletişimde önemli bir rol oynadıkları kanıtlanmıştır. Günümüzde exosome’lar, özellikle hücre-hücre iletişimindeki rolü ve hedef hücrelere ulaşma kapasiteleri nedeniyle akıllı terapotik ajanlar olarak kullanılmaktadır. Farklı hücre tiplerinden türetilen exosome’lar, kök hücreler, bağışıklık hücreleri, plazma ve mezankimal hücreler de dahil olmak üzere, doku onarımı ve yara iyileşmesi üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. Bu exosome’lar, hücre çoğalmasını, angiogenez’i (yeni kan damarlarının oluşumu) ve anti-inflamatuar yanıtları teşvik edebilir ve ayrıca doku rejenerasyonunu ve onarımını artırabilirler.